Níže je seznam užitečných javascriptů.

FetchURLs

Nejefektivnější stažení více souborů, typicky JSON, které jsou na sobě v kódu závislé. Caniuse více než 95 %

async function fetchURLs() {
 try {
  // Promise.all() lets us coalesce multiple promises into a single super-promise
  var data = await Promise.all([
   /* Alternatively store each in an array */
   // var [x, y, z] = await Promise.all([
   // parse results as json; fetch data response has several reader methods available:
   //.arrayBuffer()
   //.blob()
   //.formData()
   //.json()
   //.text()
   fetch("https://www.example.com/test1.json").then((response) => response.json()),// parse each response as json
   fetch("https://www.example.com/test2.json").then((response) => response.json()),
   fetch("https://www.example.com/test3.json").then((response) => response.json())
  ]);

  for (var i of data) {
   console.log(`RESPONSE ITEM \n`);
   for (var obj of i) {
    console.log(obj);
    //logger utility method, logs output to screen
    console.log(obj);
   }
  }

 } catch (error) {
  console.log(error);
 }
}

Document ready

Document ready v čistém javascriptu. Caniuse více než 98 %

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
 // Your code to run since DOM is loaded and ready
});

Odstranění české diakritiky

Nejjednodušší odstranění české diakritiky pomocí javascriptu. Vysvětlení na StackOverflow, Caniuse více než 93 %

string = string.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, "");